क्रोश्याचे मुलभूत टाके

क्रोश्याच्या टाक्यांची उंची हि त्यांची विविधता ठरवितात.  उंचीनुसार खालील प्रकारचे टाके असतात.

 • साखळी
 • स्लिप टाका किंवा सुर टाका.
 • सिंगल क्रोशे किंवा छोटा खांब, मुका खांब, बिन आढीचा खांब
 • हाफ डबल क्रोशे किंवा अर्धा खांब
 • डबल क्रोशे किंवा ख़ांब
 • ट्रेबल क्रोशे किंवा मोठा खांब
 • डबल ट्रेबल क्रोशे उंच खांब
 • फ़्रंट पोस्ट क्रोशे
 • बॅक पोस्ट क्रोशे
 • पाया साखळी
  •  मुक्या खांबाची पाया साखळी
  • अर्ध्या खांबाची पाया साखळी
  • खांबाची पाया साखळी

टाक्यांची उंची :

प्रत्येक टाक्याला विशिष्ठ उंची असते व ती साखळीच्या मापाने मोजली जाते.

उदा. मुक्या खांबाची उंची हि एका साखळी एवढी असते तर खांबाची उंची हि ३ साखळ्यां एवढी असते.

टाक्यांचा तक्ता :

खालील तक्यात टाक्यांचे मराठी व इंग्रजी नावे,  संक्षिप्त नाव, चित्रखूण, उंची याची माहिती दिली आहे. हा तक्ता समजून घेतल्यास क्रोशे करणे सोपे नक्कीच होइल.

क्रमांकमराठी नावइंग्रजी नावसंक्षिप्त नावचित्र खूणउंची
१.साखळीChain Stitchch
२.निसटता टाकाSlip Stitchss
३. मुका खांब, बिन आढीचा खांबSingle Crochetsc
 किव्हा

 

४.अर्धा खांब, छोटा खांबHalf Double Crochet hdc
५.खांबDouble Crochetdc
६.मोठा खांबTreble Crochettr
७.उंच खांबDouble Treble Crochetdtr 
८.पुढचा खांबFront Post Crochet fpdc
3
९.मागचा खांबBack post Crochet bpdc
3

मागचा आणि पुढचा टाका घालण्यासाठी टाक्यास काही उंची असावी लागते. खांब, मोठा खांब आणि उंच खांब या टाक्यांना उंची असल्याने, मागचा आणि पुढचा टाका उठून दिसतो.

आपल्या प्रतिक्रिया स्वागतार्ह आहेत. आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आनंदच होइल.

हे विविध टाके आपण शिकलो. आपण जे काही शिकलो त्याचा उपयोग काय? हे अनेक टाके का आहेत? त्याची ऊंची वेगवेगळी आहे? कुठला टाका कधी वापरायचा? एकवेळेस किती टाके वापरू शकतो? अनेक प्रश्न साहजिकच पडतात.

मग अश्यावेळी एक छोटासा प्रोजेक्ट आपण हाती घेवून लगेच आपल्याला मिळालेले ज्ञान वापरुन पहायचे. असाच एक छोटा प्रोजेक्ट आपण करून पाहणार आहोत. झाडाचे पान , कसे विणायचे हे शिकणार आहोत.

माझे नेहमी म्हणणे असते की एखादी तयार रचना विणणे सोपे आहेच, पण आपण स्वता एखादी रचना तयार करायला काय हरकत आहे? मग या रचना तयार होण्याची प्रक्रिया काय आहे हे देखील आपण जाणून घेवू या. खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा आणि जाणून घ्या हे सर्व किती सोपे आहे. क्रोशे झाडाचे पान.

चला विणू या!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *