विणलेल्या वस्तूंची किम्मत कशी ठरवावी?

विणकाम ही एक कला आहे. मग कलेची किंमत कशी ठरवू ? येईल ठरवता ? खरच कलेची किंमत करता येणे शक्य…

Continue Reading →