क्रोश्याचे मुलभूत टाके

क्रोश्याच्या टाक्यांची उंची हि त्यांची विविधता ठरवितात.  उंचीनुसार खालील प्रकारचे टाके असतात. साखळी स्लिप टाका किंवा सुर टाका. सिंगल क्रोशे…

Continue Reading →